';

Πιστοποιήσεις

Όλες οι διαδικασίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο FSSC – ISO 22000.

Όλα τα Π.Ο.Π. προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον AGROCERT, τον κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ενώ τα βιολογικά προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από την Cosmocert, τον κυριότερο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

φέτα Φλέγγα
φέτα Φλέγγα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24250 22788